Sofia Pernas as Lexi Vaziri in Blood & Treasure episode 2, season 2 streaming on Paramount+, 2022. P
592 views

Sofia Pernas as Lexi Vaziri in Blood & Treasure episode 2, season 2 streaming on Paramount+, 2022. P

Added to Blood and Treasure - Epis...10 months ago